© Disclaimer
Welkom
Coaching
Mentorschap
Support
Tarieven
Contact
ACR Affairs • Postbus 5713 • 4801 EC • Breda

Burn-out problematiek
Soms heeft een mens iemand nodig om hem bewuster te maken van de mogelijkheden die hij heeft. Bij dreigende psychische problematiek kan een persoon namelijk erg gaan twijfelen aan zijn waarde en waardigheid. Wij onderkennen dit probleem en willen samen met personen die dit ervaren, actief naar een oplossing zoeken. Door te kijken naar het verleden (inzicht) het heden (acceptatie) en de toekomst (sturing). Door te onderzoeken wat de persoon drijft en hem aan te moedigen tot verandering en ontwikkeling. Burn-out kent meestal een traject van verwerken en relativeren en een vervolgtraject om verder te kunnen. ACR Affairs biedt beiden aan.

Intervisie
ACR Affairs kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep waarin collega’s elkaar consulteren ter bevordering van de kwaliteit van werken. Intervisie vindt gedurende een bepaalde periode op regelmatige basis in kleine groepjes plaats met duidelijke spelregels hoe men een vraag inbrengt en hoe men in de groep daar op in gaat. Intervisie kan op meerdere wijzen en binnen groepen van uiteenlopende aard (zoals managers, ondernemers, leden van dezelfde beroepsgroep, adviseurs) toegepast worden.

 

Supervisie
Dit is bij ACR Affairs een leertraject waarin u reflecteert* op uw beslissingen, gedragingen, attitude en overtuigingen in uw werk. Meestal is supervisie bedoeld om uw persoonlijk leiderschap, visie en stijl van werken te verbeteren. U krijgt in dit traject vanzelf ook te maken met gedrag en motivatie, zingeving, timemanagement en mentale en emotionele draagkracht en draaglast.

< terug

* Overwegen, bespiegelend nadenken over, terugkaatsen.