© Disclaimer
Welkom
Coaching
Mentorschap
Support
Tarieven
Contact
ACR Affairs • Postbus 5713 • 4801 EC • Breda

Support

Het management van organisaties heeft als lastige taak om de juiste balans te vinden tussen doel- en resultaatgerichtheid versus menselijke waardigheid en medewerkerstevredenheid. In een voortdurend veranderende organisatie is het een hele kunst om dat te bereiken en vervolgens vast te houden.

ACR Affairs adviseert en ondersteunt het management van organisaties graag bij dergelijke processen.

Wij bieden in dit kader
onderstaande diensten aan:

• Burn-out problematiek
• Intervisie
• Supervisie

• Projecten
• Teambuilding

• Visie ontwikkeling

 

Onze aanpak

U heeft een strategisch vraagstuk dat u graag aan een externe gesprekspartner voorlegt. Wij helpen u om tot de kern van het vraagstuk door te dringen en formuleren onze visie en opvattingen over mogelijke oplossingen zonder dat wij partij worden. Tevens formuleren wij de praktische gevolgen van de gekozen oplossingsrichtingen.

Het implementeren van uw strategie bestaat volgens ons uit de juiste handelingen, op het juiste moment en met de juiste mensen. Maken, leren en inpassen noemen wij dat.

Wij beschikken desgewenst over talloze instrumenten en methoden voor het ontwikkelen* van competenties van medewerkers. Praktijkgericht en met zichtbaar resultaat. Wij maken in de uitvoering van opdrachten veel gebruik van creatieve werkvormen omdat hierbij het rendement hoger is dan wanneer alleen het intellect aan bod komt.

Typerende kenmerken van ons:
Maatwerk met een appèl op de intellectuele en scheppende vermogens van de deelnemer(s). We zijn bondgenoot bij het bereiken van het gewenste doel en bij het benutten van de beste kwaliteiten van mensen.

Om de kwaliteit van deze dienstverlening te waarborgen werken wij samen met diverse deskundige en inspirerende partners. Indien nodig en gewenst schakelen wij deze in.

* Uitgroeien of maken tot een bepaalde eindvorm, geleidelijk ontstaan of vormen.